V | E

Dịch vụ

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ Công Ty TNHH Quốc tế NGO chuyên tư vấn, thiết kế giải pháp trong lĩnh... Xem thêm
DỊCH VỤ GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT Nước mặt là tài nguyên quý giá và quan trọng, được sử dụng trong sinh... Xem thêm
DỊCH VỤ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Công ty TNHH Quốc tế NGO chuyên tư vấn, hỗ trợ lập giấy phép môi... Xem thêm
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Giấy phép môi trường (GPMT) là một văn bản pháp luật do cơ quản quản... Xem thêm
DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUYÊN NGHIỆP NGO cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho các công trình... Xem thêm