V | E

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CƠ – HÓA HỌC

Hiện nay, nước thải nói chung chứa nhiều chất ô nhiễm độc hại, đòi hỏi phải được xử lý qua nhiều công đoạn và phương pháp xử lý khác nhau. Bài viết dưới đây tập hợp các phương pháp xử lý nước thải cơ học - hóa lý.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

Được sử dụng để tách các chất không hòa tan và một phần các chất ở dạng keo ra khỏi nước thải. Những công trình xử lý cơ học bao gồm:

Ø  Song chắn rác, lưới lọc: dùng để giữ các cặn bẩn có kích thước lớn (giấy, nilon, rau cỏ, rác …)

Ø  Bể lắng cát: tách ra khỏi nước thải các chất bẩn vô cơ có trọng lượng riêng lớn (như xỉ than, cát …)

Ø  Bể lắng tách các chất lơ lửng có trọng lượng riêng khác với trọng lượng riêng của nước thải. Chất lơ lửng nặng sẽ từ từ lắng xuống đáy, các chất lơ lửng nhẹ sẽ nổi lên bề mặt.

Ø  Bể vớt dầu mỡ: thường áp dụng khi xử lý nước thải có chứa dầu mỡ

Ø  Tuyển nổi thường được sử dụng để khử các chất lơ lửng, làm đặc bùn sinh học

Ø  Bể điều hòa được dùng để duy trì dòng thải và nồng độ vào công trình xử lý ổn định, khắc phục những sự cố vận hành do sự dao động về nồng độ và lưu lượng của nước thải gây ra và nâng cao hiệu suất của các quá trình xử lý sinh học.

Ø  Bể lọc nhằm tách các chất thải ở trạng thái lơ lửng kích thước nhỏ bằng cách cho nước đi qua lớp vật liệu lọc (sử dụng chủ yếu cho một số loại nước thải công nghiệp)

Phương pháp xử lý nước thải bằng cơ học có thể loại bỏ khỏi nước được 60% các tạp chất không hòa tan và 20% BOD

2. Phương pháp xử lý hóa học

Là việc đưa vào nước thải chất phản ứng nào đó để gây tác động với các tạp chất bẩn, biến đổi hóa học và tạo cặn lắng.

Thường được áp dụng để xử lý nước thải công nghiệp. Bao gồm các phương pháp:

Ø  Phương pháp trung hòa: dùng để đưa môi trường nước thải có chứa các axit vô cơ hoặc kiềm về trạng thái trung tính (pH= 6,5-8,5)

Ø  Phương pháp keo tụ: dùng để làm trong và khử màu nước thải bằng cách dùng các chất keo tụ (phèn, PACN…) và chất trợ keo để liên kết chất rắn lửng lơ và keo trong nước thành những bông cặn có kích thước lớn.

Ø  Phương pháp ozôn hóa: là phương pháp xử lý nước thải có chứa các chất hữu cơ dạng hòa tan và dạng keo bằng ozon.

Ø  Phương pháp điện hóa học: sử dụng để phá hủy các tạp chất độc hại có trong nước thải và thu hồi các chất quí (đồng, chì, sắt, bạc…) bằng cách oxy điện hóa trên các điện cực.

 

***Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về Điều khoản sử dụng – Bản quyền trước khi sao chép hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh của website.

Trang web này thuộc bản quyền của Công ty TNHH Quốc tế NGO (NGO International). Bất kỳ hình thức sử dụng hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới mọi hình thức đều bị nghiêm cấm, trừ trường hợp được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ Chúng tôi.

Nguồn: NGO